Obuka vs. workshop

Primetila sam da se mešaju termini obuka i workshopova i ono sto bih one trebale da podrazumevaju. Pokušaću da objasnim i raščlanim termine.

Workshop je u principu napredni oblik temackog seminara sa radionicom. Obicno namenjen za više stepene. Podrazumeva se da polaznici uveliko barataju baznim pojmovima. Sastoji se od teorijskog i praktičnog dela gde vam se demonstrira rad. Onda se prelazi na radni deo gde učesnici pokušavaju napraviti isto uz pomoc predavača.

Obuka je podpuno osposobljavanje polaznika da savladaju temu koja se obradjuje. Sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Podrazumeva temeljnu obradu teme koja se predaje. Na obukama nije moguće obraditi više od jedne teme dnevno a da je polaznici savladaju kako treba!

Ono sa čim se najčešće susrecem kao predavač jeste prijava za napredne obuke polaznika sa ne dovoljnim nivom znanja. To polaznicima šteti jer ne mogu pratiti gradivo kako treba kao a šteti i meni jer se ne mogu držati programa predavanja već prilagođavati predavanje nivou znanja grupe. Baviti se ovim poslom znači stalno praćenje inovacija i trendova. Nije sramota ne znati, na obuku se dolazi da se nauči. Bitno je biti sa sobom na ja sa nivoom znanja i kvalitetom usluge koju pružate. Vas ego vam moze biti najveí neprijatelj.

Finansije su jos jedan bitan problem u celoj priči. Pažljivo birajte obuke i predavače. Planirajte svoje obuke mesecima unapred. Kad imate jasan cilj sredstva će te lako obezbediti.

Ukoliko želite samo da načnete temu koja se obrađuje opredelite se za workshop ukoliko želite u podpunosti da savladate i baratate temom opredelite se za obuku.

  • Datum: .

Website by mzlaki icon Studio Mzlaki :: 2020 ::